Wethouder Jurgen van Houdt (Enschede) over de Inclusieve Stad

Vijf steden in het land, waaronder Enschede, doen mee aan het experiment de Inclusieve Stad. Waar mensen steeds meer zelf moeten doen, de zelfredzaam-heid, wordt binnen de Inclusieve Stad veel hulp geboden aan mensen met schulden.