Steeds meer lager opgeleiden vinden een baan

De WW-uitkeringen aan laagopgeleiden in Enschede nemen sterker af dan bij overige opleidingsniveaus. Er zijn echter wel grote verschillen tussen beroepen wat betreft de kans op werk. Een interview met Saskia Grit, die weet welke kansen er zijn voor lager opgeleiden in Enschede.