Overijsselse Vrijwilligersprijs

Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Meer dan de helft van de inwoners in Overijssel is actief als vrijwilliger. Daarmee zit Overijssel in de top drie van alle provincies! Deze vrijwillige inzet levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en (sociale) samenhang in de Overijsselse samenleving.

Met de Overijsselse vrijwilligersprijs willen de Provincie Overijssel hun grote waardering uiten voor de – vaak onzichtbare- inzet van al die duizenden Overijsselse vrijwilligers.