Wonen in een klein huisje steeds populairder: Tiny Housing Twente

Tiny Housing Twente zoekt bewoners voor meerdere kleine huisjes. Ze zijn namelijk bezig met het aanleggen van een nieuwe wijk in Enschede.
Aan de telefoon spreek ik hierover met Corina Punte van het Saxion.