Vijf nominaties 1Twente voor Lokale Media Awards

1Twente heeft in totaal vijf nominaties in de wacht gesleept voor de Lokale Media Awards. Donderdag werd al bekend dat de Twentse omroep is genomineerd voor Omroep van het Jaar, maandag volgden vier nominaties in andere categorieën. De prijzen voor lokale omroepen worden op 14 juni uitgereikt in Beeld en Geluid in Hilversum.

Ik teken voor 80!
In de categorie Innovatie is 1Twente liefst tweemaal genomineerd, voor de projecten Ik teken voor 80! en Enschede aan Zee. Bij Ik teken voor 80! werd onder Enschedeër opgehaald welke wensen en dromen zij hebben voor Enschede. Die werden voorgelegd aan de lokale politiek, die deze input vervolgens gebruikte voor de verkiezingsprogramma’s. Op radio, tv, in de krant en online werd ruimschoots aandacht besteed aan de ideeën van de Enschedeërs. De aanpak heeft bijgedragen aan een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Enschede aan Zee
Bij het project Enschede aan Zee onderzoeken 1Twente en Tubantia ‘de stand van het water’ in Enschede. Aan de hand van interviews, achtergronden en reportages wordt de huidige situatie in kaart gebracht en worden toekomstscenario’s geschetst. Hoe voorkomen we natte voeten en uitgedroogde velden, welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor de stad en wat zijn de dilemma’s waarmee beleidsmakers worstelen? Naast veel video’s, verhalen en een serie podcasts kende het project ook een speciale krant en een waterfietsdag door Enschede.

Podcasts
In de categorie Audio is 1Twente genomineerd voor de serie podcasts. De omroep publiceert geregeld podcasts over onderwerpen die spelen in de stad, zoals windmolens in de stad, autobranden, het maken van bakleverworst, podcasts met de burgemeester over veiligheid en een gesprek met schrijfster Elsbeth Etty over haar biografie van Willem Wilmink. 1Twente experimenteert daarbij met de gekozen vorm en onderwerpen.

Het Veld Op
In de categorie Video is het programma Het Veld Op genomineerd, het wekelijkse programma van 1Twente over FC Twente. In Het Veld Op wordt met spelers van FC Twente vooruitgeblikt op de komende wedstrijd, maar is ook ruim aandacht voor de vele activiteiten buiten het veld, zoals de maatschappelijke activiteiten van FC Twente.